Inne zabiegi stomatologiczne

Ortodoncja

Protetyka

  • korony i mosty – nowoczesne rozwiązania
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • protezy szkieletowe i osiadające

Lasery

  • leczenie błony śluzowej i przyzębia
  • trudno gojące się rany po zabiegach chirurgicznych
  • Periodontologia (parodontologia)
  • szynowanie rozchwianych zębów
  • leczenie zachowawcze i chirurgiczne przyzębia

Lampa ozonowa

  • leczenie kanałowe